Warunki przyjęcia i dane organizacyjne

Warunki przyjęcia i dane organizacyjne

Warunki przyjęcia na warsztat

Terminowe wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na stronie projektu.

Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona do 40 osób (liczba minimalna to 20 osób)

Projekt skierowany jest do osób zawodowo zajmujących się historią, do edukatorów historii – ludzi, którzy na co dzień starają się przybliżyć innym wydarzenia i procesy z minionych lat oraz uświadamiają ich znaczenie.

Dane organizacyjne

Warsztat  obejmuje 14 godzin lekcyjnych  (piątek: od 16.00 do 19.30, sobota: od 9.00 do 17.00)