Idea

Idea

Idea projektu (cele)

Celem projektu jest popularyzacja gry jako formy przekazywania wiedzy historycznej. Składa się z dwóch głównych elementów:

- otwartego konkursu na projekt gry historycznej

- otwartych, bezpłatnych warsztatów z tworzenia gier

 

Projekt skierowany jest przede wszystkim do edukatorów historii – ludzi, którzy na co dzień starają się przybliżyć innym wydarzenia i procesy z minionych lat oraz uświadamiają ich znaczenie.

 

Projekt zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „edukacja+”.

 

Szczegółowe cele projektu:

  • zbudowanie bazy „dobrych praktyk” edukacyjnych;
  • zwiększenie potencjału działów edukacyjnych instytucji oraz konsolidacja ich działań z innymi działami  istniejącymi w instytucji;
  • wypracowanie modeli programów edukacyjnych, będących narzędziem dla innych podmiotów;
  • budowanie/wzmocnienie partnerstwa podmiotów (np. instytucja kultury + organizacja pozarządowa + szkoła);
  • rozwój umiejętności tworzenia gier