Zgłoszenie projektu gry

Zgłoszenie projektu gry

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Proszę podać pełne dane pełnoletniego reprezentanta zespołu.

[%FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY%]