Warunki

Warunki

Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić:

  • zespół liczący dowolną liczbę członków – przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia
  • pojedyncza pełnoletnia osoba