Jury

Jury

W skład Jury Konkursu Historiogra(f) wchodzą:

  • Małgorzata Żaryn, Kierownik Działu Edukacyjnego MHP
  • Piotr Wiśnioch, Koordynator projektu
  • Grzegorz Ciemniak, koordynator lokalny, doradca metodyczny